З метою підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році в ДНЗ використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

з/п

Освітня інновація ПІБ вихователя Кваліфікаційна

категорія

пед. звання

Стаж роботи
1 Виховання казкою за методикою Л.Б. Фесюкової Стефурак М. В. вища 44 роки
2 Сенсорний розвиток дітей раннього віку Штундер Л.С. ІІ 8 років
3 Технології фізичного виховання дітей, раннього віку. ПавлюкТ.В. тарифнийрозряд 20 років
4 Розвиток сенсорних здібностей дітей раннього віку в різних видах діяльності Томнікова О.В. тарифнийрозряд 17 років
5 Розвиток дошкільників засобами украінського мистецтва Литвинюк Г.В. ІІ 3 роки
6 Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку Федишак І.В. спеціаліст 5 років
7 Вплив іноваційних методів зображувальної діяльності на формування позитивно емоційного стану дитини Яцинович І.В. тарифнийрозряд 3 роки
8 Патріотичне виховання дітей д/в Базавляк Г.В. І 18 років
9 Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності Райківська Г.С. І 7 років
10 Ігрова діяльність як засіб пізнавального розвитку дошкільника Остап’юк Т.М. І 15 років
11 Використання логічних ігор та вправ при формуванні елементарних математичних уявлень Садловська А.М. тарифнийрозряд(п.з.) 30 років
12 Розвиток логічного мислення дошкільнят з використанням математичних ігор Сенькович В.Д. вища 20 років
13 Екологічне виховання дітей в дошкільномузакладі Тимків Т.С. І 31 рік
14 Формування екологічної культури дошкільника Кондур М.П. І 33 роки
15 Використання розвивальних ігор в навчально-виховному процесі Віконська О.В. вища 25 років
16 Театралізова надіяльність як розвитоктворчоїособистості Ясницька Д.Л. вища 42 роки

 

17 Використання педагогічних ідей В. Сухомлинськогощодо морально-етичного вихованн ядошкільнят Гишка Г.В. вища 32 роки
18 Використання елементівмнемотехніки у розвиткудошкільнят Гупалюк О.К. вища 25 років
19 Віршування, як засіброзвиткумовленнєвихздібностейдошкільника. Ціцюра Н.М. тарифнийрозряд 23 роки
20 Екологічневихованнядітейдошкільноговіку Максимлюк М.І. ІІ 3 роки
21 Розвитоккомунікативнихуміньдітейдошкільноговіку Молоковічєва Т.В. І 11 років
22 Методика використання схем моделей для навчаннядітейописовихросповідей Савчук Н. І. ІІ 10 років
23 Дошкільнятам – освіта для сталогорозвитку Борятинська Н.Б. вища 25 років
24 Дошкільнятам-освіта для сталогорозвитку Деркевич Г.В. вища 19 років
25 Проектно- дослідницькадіяльність «Жива та нежива природа» Пивовар В.О. спеціаліст 6 років
26 Ігровадіяльність,якосновний вид розвиткудошкільника Караванович І.Б. І 13 років
27 Розвитокмовлення за допомогоютехнологійсендплей(пісочнатерапія) Свідрак З.І. І 10 років
28 Методика використання Схем моделей для навчаннядітейописовихросповідей Клочанюк О.П. спеціаліст 4 роки
29 “Використанняукраінськоінародноімузики у формуванніхудожньо – естетичноікультуридошкільників” Гасяк О.Т. вища 19 років
30 Використання фольклору у формуванніхудожньо-естетичноїкультуридошкільників Проць Г.І. вища 29 років
31 Музичналогоритміка як методика навчання й вихованнядошкільників Стригунець С.В. тарифнийрозряд (п.з.) 22 роки
32 Розвитокестетичнихпочуттівдітейдошкільноговікупід час виконаннятаночків Семянів А.І. мол. спеціаліст 5 років
33 Використанняінноваційнихтехнологійфізичногорозвитку Шеленко С.С. тарифнийрозряд 19 років
34 Сходинкирозвиткуінклюзії Яблонська С.П. вища 17 років
35 Культура мовлення педагога Кирик Р.М. вища 18 років