Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

Рекомендації

зорганізації роботи інклюзивної групи у дошкільному закладі

 

 

 1. Нормативна база щодо створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.
 2. Рішення «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району».

Наказ по відділу освіти Сквирської РДА «Про утворення інклюзивних групдля дошкільників».

 1. Зразок наказупо закладу освіти «Про організацію роботи інклюзивної групиу дошкільному закладі».
 2. Посадова інструкція асистента вихователяінклюзивної групи дошкільного навчального закладу.

 

 

 1. Нормативна база

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.02.2015  № 104/52
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2015 р.

за № 224/26669

 

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, що додається.
 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

освіти і науки України

 

С. Квіт

Міністр

охорони здоров’я України

 

О. Квіташвілі

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України,Міністерстваохорони здоров’я України

06.02.2015  № 104/52

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2015 р.

за № 224/26669

ПОРЯДОК

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

 1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.
 2. Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.
 3. Головна мета створення інклюзивних груп – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
 4. У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи, керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України, цим Порядком, власним статутом.
 5. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, направлення місцевого органу управління освітою.

 1. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади.
 2. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини.
 3. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
 4. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.
 5. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

 1. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.
 2. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

 

Директор Департаменту

загальної середньої

та дошкільної освіти

МОН України

Ю. Кононенко
Директор Департаменту

медичної допомоги

МОЗ України

С. Хотіна

 

Додаток до листа МОН

від 12.10.2015 року № 1/9-487

 

Інструктивно-методичні рекомендації

щодо організації діяльності інклюзивних груп

у дошкільних навчальних закладах

 

Інструктивно-методичні рекомендації розроблено з метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів, що регламентують розвиток інклюзивної освіти.

Інклюзивні групи можуть створюватися у дошкільних навчальних закладах України незалежно від підпорядкування та форми власності.

Особливістю організації інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі є забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Навчально-виховний процес здійснюється на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі, незалежно від підпорядкування та форми власності, приймається керівником дошкільного навчального закладу за погодженням із засновником (власником) на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або особи, яка їх замінює.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право вибирати територіально найближчий до місця проживання дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю дошкільний навчальний заклад, в якому дитина буде здобувати дошкільну освіту.

До заяви батьків або осіб, які  їх замінюють, додаються: медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження, висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія  медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією), копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Комплектуються інклюзивні групи відповідно до нормативів, визначених Положенням про дошкільний навчальний заклад та Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням вікових (одновікові, різновікові), сімейних ознак та особливих освітніх потреб дітей і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Адміністрація дошкільного навчального закладу інформує батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг  інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться тематичні бесіди та надаються вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. Це сприятиме формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість всіх батьків сприятиме формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечить дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, наповнюваність інклюзивних груп має становити до 15 дітей, з них1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення.

Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, має бути направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки тощо.Особливістю навчально-виховного процесу інклюзивної групи є його індивідуалізація і диференціація. Здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Відповідно до висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації, група фахівців дошкільного навчального закладу (група фахівців індивідуального супроводу дитини) (вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, вчитель-дефектолог, медична сестра та інші) із обов’язковим залученнямбатьків дитини, або осіб, які їх замінюють, розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та здійснюють відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей.  Залучення батьків до написання програми забезпечить їх інформування про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює низку суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та педагогами в навчально-виховному процесі. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначається керівником дошкільного закладу і затверджується відповідним наказом.

У разі необхідності на етапі вивчення дитини з особливими освітніми потребами та планування роботи з нею можуть залучатися інші фахівці інших навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, психолого-медико-педагогічних консультацій тощо.

Основні завдання команди фахівців індивідуального супроводу дитини:

 1. Збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття адекватних заходів, залучення додаткових фахівців.
 2. Всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та причин відхилень в розвитку та поведінці; прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти і навчання з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.
 3. З’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних особистісних якостей.
 4. Розробка та реалізація Індивідуальної програми розвитку дитини.
 5. Моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, консультування і вирішення складних, конфліктних ситуацій.
 6. Ведення документації (щоденник спостережень), що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень шкільної успішності; збір портфоліо.

Індивідуальна програма розробляється на 3 місяці, на основі програм, у тому числі спеціальних, рекомендованими МОН України для дошкільних навчальних закладів, з відповідною їх адаптацією до особливих потреб дитини і затверджується керівником дошкільного навчального закладу. З метою її коригування та доповнення, індивідуальна програма переглядається щомісячно.

Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (дитячі роботи, результати спостережень педагогів тощо).

Оцінка динаміки розвитку дитини є індикатором ефективності навчально-виховного процесу та підґрунтям для подальшого планування цілей і завдань.

Відповідальність за реалізацію індивідуальної програми розвитку покладається на всіх членів групи фахівців (групи індивідуального супроводу дитини). Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в індивідуальній програмі розвитку, покладається на методиста дошкільного навчального закладу.

При складанні індивідуальної програми розвитку дитини педагоги в першу чергу аналізують відповідність вимог програми та методів, що використовуються на занятті, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

Індивідуальна програма розвитку дитини містить такі розділи:

1.Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, дата народження, телефони батьків, адреса проживання, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

 1. Наявний рівень розвитку дитини (відповідно до висновку психолого-медико-педагогічною консультації). Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення: її вміння, сильні якості та труднощі, у чому їй потрібна допомога; інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією).

Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань.

 1. Освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку дитини передбачається до 10 корекційно-розвиткових занять на тиждень в залежності від віку дитини та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Фіксується розклад занять з відповідними фахівцями (вчителем-дефектологом, практичним психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.
 2. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних методів, матеріалів, іграшок, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.

Модифікація– трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти.

Адаптація–змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій:

пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в групових кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в групі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом);

адаптація матеріалів (адаптація дидактичних посібників, ігрових, наочних та інших матеріалів тощо).

Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі штатним розписом дошкільного навчального закладу передбачається 1 ставка асистента вихователя на 1 інклюзивну групу.

За письмовою заявою батьків, або осіб, які їх замінюють, адміністрація дошкільного навчального закладу може надати дозвіл щодо участі у навчально-виховному процесі асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, волонтерів, фізичний та психічнийстан здоров’я яких дозволяє здійснювати зазначену функцію на громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, батьки або особи, які їх замінюють, можуть самостійно виконувати функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або визначати особу, фізичний та психічнийстан здоров’я якої дозволяє здійснювати зазначену функцію на волонтерських засадах.

Батьки, або інші особи, які здійснюють функцію асистента дитини з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю, мають проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, з оформленням  особової медичної книжки встановленого зразка. Особові медичні книжки повинні зберігатися у медичному кабінеті.

Засновник (власник) дошкільного навчального закладу забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників відповідно до специфіки роботи інклюзивної групи, сприяє провадженню інноваційної діяльності.

 

 

Посада асистента вихователя в дошкільних інклюзивних групах

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» Урядом упорядковано питання оплати праці асистента вихователя в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу шляхомвнесення посади «Асистент вихователя дошкільного навчального закладу» до схеми тарифних розрядівпосад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій.

Реалізація нормативно-правового акта сприятиме вирішенню питань встановлення асистенту вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі на основі Єдиної тарифної сітки посадового окладу та стане на захисті прав учасників навчально-виховного процесу.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 526Київ

Про внесення зміни у додаток 2 до

постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів Українипостановляє:

Внести зміну у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806), доповнивши підрозділ 2 розділу I у графі «Посада» після слів «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням «словами», асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

Постанова Кабінету Міністрів України №526 від 23.08.2016 року «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298».

 

 

 

 

Постановою від23.08.2016 №526 Кабінет Міністрів України вніс зміни у додаток2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від30.08.2002 № 1298.

Так, підрозділ 2 розділу I у графі «Посада» після слів «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням» доповнено словами «асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».

Отож посаду асистента вихователя дошкільного навчального закладу внесено до Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій.

Відповідно, розмір оплати праці асистента вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі визначено у діапазоні 8-10-го тарифних розрядів.

 

Міністерство освіти і науки України інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 526 внесено зміни у додаток 2 Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Зазначеними змінами асистенту вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі може бути встановлено посадовий оклад відповідно з 8 по 10 тарифний розряд.

Із постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства в розділі «Дошкільна освіта».

Вихователь, який працює в інклюзивній групі, та асистент вихователя дошкільного навчального закладу отримали право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від14квітня 1997р. № 346 і від14червня 2000р. № 963» від29.07.2015 №531 доповнено Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників та додаток доПорядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам.

Зокрема, перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників доповнено посадою «асистент вихователя дошкільного навчального закладу».

Вихователь, який працює в інклюзивній групі, та асистент вихователя дошкільного навчального закладу отримали право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

 

 1. Рішення «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району»

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про погодження створення інклюзивних груп

у дошкільних навчальних закладах, навчально-

виховних комплексах (об’єднаннях) району

 

Розглянувши клопотання відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації щодо погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та з метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити створення інклюзивних груп для дітей дошкільного віку з 01.03.2017 року на базі:

– Сквирського навчально-виховного комплексу «ЗОНІ І-ІІІ ст.№4 – дитячий садок»;

– Сквирського дошкільного навчального закладу №6 «Ромашка»;

– Самгородоцького дошкільного навчального закладу;

– Кривошиїнського навчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

– Горобіївського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

– Дулицького навчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

 1. Погодити введення в штатні розписи посади асистентів вихователя з 01.04.2017 року у:

– Сквирський дошкільний навчальний заклад №6 «Ромашка» – 1 ставку;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок» – 1 ставку;

– Самгородоцький дошкільний навчальний заклад – 0,5 ставки.

 1. Управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації передбачити додаткові кошти на фінансування з 01.04.2017 видатків по заробітній платі асистентам вихователя на 2016/17 н.р. у сумі 139555 грн.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

 

 

Голова ради                                                                                                                  В.В.Гриша

м. Сквира

23 лютого 2017 року

№ 16-13-07

 

 

 

 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського , 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail:skvіravo@ukr.net

 НАКАЗ

 від      29.03.2017                                                                                                                            № 94

Про утворення інклюзивних груп

для дошкільників

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», рішення сесії Сквирської районної ради від 23.02.2017 № 16-13-07  «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району» та з метою задоволення соціальних та освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами з  забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, у тому числі з інвалідністю, організації з ними корекційно-розвиткової роботи

НАКАЗУЮ:

 1. Керівникам дошкільних навчальних закладів:
  • Утворити з 01.04.2017 року по одній інклюзивній групі   для дітей дошкільного віку на базі таких закладів:

– Сквирський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – дитячий садок»;

– Сквирський  дошкільний навчальний  заклад №6 «Ромашка»;

– Самгородоцький  дошкільний навчальний заклад;

– Кривошиїнське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

– Дулицьке навчально-виховне  об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

1.2. Комплектувати  інклюзивні дошкільні  групи відповідно до нормативів наповнюваності, висновку психолого-педагогічної консультації, згоди батьків на обробку персональних даних, інших документів дитини з особливими освітніми потребами,  санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням вікових, сімейних ознак та особливих освітніх потреб і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

1.3. Призначити на посаду асистента вихователя інклюзивної групи особу з повною вищою освітою,  затвердити графік роботи та посадові обов’язки .

 • Забезпечити проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми та просвітницької роботи з батьками, залучаючи батьків до розробки індивідуальної програми розвитку дитини.
 • Утворити з числа працівників закладу групу фахівців з психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами для координації діяльності всіх учасників освітнього процесу.

постійно

 1. Ввести з 01.04.2017 року посади асистентів вихователя інклюзивної групи в штатні розписи таких закладів:

– Сквирський дошкільний навчальний заклад №6 «Ромашка» – 1 ставка;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок» – 1 ставка;

– Самгородоцький дошкільний навчальний заклад – 0,5 ставки.

 1. Районному методичному кабінету (Корбут Л.А.) :

3.1. Надавати навчальним закладам методичну допомогу щодо  застосування сучасних методів, форм та прийомів роботи з дітьми з особливими потребами.

 

3.2. Проводити семінари, тренінги з учасниками навчально – виховного процесу щодо забезпечення  психолого-педагогічного  супроводу  дітей з особливими потребами.

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Мазур Л.М.

 

Начальник відділу освіти                                                                 О.В.Заболотний

З наказом ознайомлені:                                          Керівники закладів:

Сквирський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – дитячий садок»;

 

Сквирський  дошкільний навчальний  заклад №6             «Ромашка»;

 

Самгородоцький  дошкільний навчальний заклад;

 

Кривошиїнське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

 

Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

Дулицьке навчально-виховне  об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

 

 

 

 1. Зразок наказупо закладу освіти

ЗРАЗОК

 

 

 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського , 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail:skvіravo@ukr.net

 НАКАЗ

 від                        року                                                                                                       №

Про утворення інклюзивної групи

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», рішення сесії Сквирської районної ради від 23.02.2017 № 16-13-07  «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району», наказу по відділу освіти від 29.03.2017 № 94 «Про утворення інклюзивних груп для дошкільників» та з метою задоволення соціальних та освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами з  забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, в тому числі з інвалідністю, організації з ними корекційно-розвиткової роботи

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити з 01.04.2017 року одну інклюзивну групу на базі середньої (________)  групи
 2. Зарахування дітей з особливими потребами до інклюзивної групи здійснювати відповідно до нормативів наповнюваності, висновку психолого-педагогічної консультації, згоди батьків на обробку персональних даних, інших документів дитини з особливими освітніми потребами, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням вікових, сімейних ознак та особливих освітніх потреб і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
 3. Затвердити групу фахівців психолого-медико-педагогічного супроводу з координації діяльності всіх учасників освітнього процесу щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами (додаток 1).
 4. Вихователю інклюзивної групи забезпечувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами через психологічне забезпечення індивідуальних освітніх програм

 

5.Асистенту вихователя  ( П.І.Б.):

5.1.Проводити          корекційно-відновлювальну та соціально-реабілітаційну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

5.2.Застосовувати індивідуальний  та диференційований підхід, спрямований на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти шляхом використання програм  розвитку дітей, навчально-методичних посібників, затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

 

5.3. Спрямовувати виховну роботу на соціалізацію дитини, формування позитивної самооцінки дітей з особливими освітніми потребами.

 

5.4. Проводити просвітницьку роботу, формуючи батьківську компетентність,  залучати батьків до розробки індивідуальної програми розвитку дитини.

 1.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою (покладаю на заступника ______).

 

Завідуючий ДНЗ                  печать                                            П.І.Б.

 

 

З наказом ознайомлений…….

 

 

 

Додаток 1

до наказу від __________№

«_________»

 

Список

групи фахівців психолого-медико-педагогічного супроводу (ПМПС) дітей з особливими освітніми потребами з координації діяльності всіх учасників освітнього процесу

 

 1. П.І.П., посада

2.

3.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу від __________№

«_________»

 

Посадова інструкція асистента вихователя

інклюзивної групи дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу від __________№

 

Графік роботи

вихователя  інклюзивної групи дошкільного навчального закладу

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК ДНЗ №36 «Віночок»                           Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

_________ Кирик Р.М.                                           ____________Зелінська О.О.

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

асистента вихователя інклюзивної групи

Дошкільний навчальний заклад№36 «Віночок»

 

Структура тексту

Загальні положення

Функції

Службові обов’язки

Права

Відповідальність

Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Охорона праці

 

Реєстраційний № ______

1. Загальні положення

1.1.Асистента вихователя дошкільного закладу для роботи в інклюзивній групі призначає на посаду та звільняє з неї завідувач дошкільного закладу з дотриманням вимог законодавства.

1.2. Посаду асистента вихователя може обіймати особа з високими моральними якостями, яка має повну вищу педагогічну освіту та пройшла перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати свої професійні обов’язки.

1.3. Основними напрямами діяльності асистента вихователя є адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб дітей з особливими освітніми потребами; застосування під час освітнього процесу системи корекційних заходів, спрямованих на опанування дітьми програмового матеріалу, захист кожної дитини від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

1.4.Асистент вихователя підпорядковується безпосередньо вихователю-методисту.

1.5. У своїй діяльності асистент вихователя керується Конституцією України, указами Президента України, законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України; наказами та іншими нормативно-правовими актами центрального і місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та відділу освіти з питань, що стосуються дошкільної освіти, правилами і нормами з охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку дошкільного закладу; наказами завідувача дошкільного закладу; цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1.Разом із вихователем групи здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

– проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;

– допомагає дітям виконувати завдання;

– залучає дітей до різних видів діяльності;

– у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;

– адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини.

2.2. Допомагає в організації освітнього процесу в інклюзивній групі.

2.3. Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в повсякденному житті.

2.4. Спостерігає за кожною дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.

2.5.Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю.

2.6. Співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми її розвитку.

2.7. Забезпечує разом з іншими працівниками дошкільного закладу здорові та безпечні умови навчання, виховання.

2.8. Веде встановлену документацію та належно зберігає її.

2.9. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану.

2.10. Стимулює розвиток соціальної активності дітей з особливими освітніми потребами, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, залучаючи їх до участі в різних заходах.

2.11.Створює навчально-виховні ситуації, що сприяють вихованню в дітей з особливими освітніми потребами оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.12. Разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку кожної такої дитини, оцінює її досягнення, виконання нею індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку її розвитку.

2.13.Постійно спілкується з батьками дітей, надає їм необхідну консультативну допомогу.

2.14. Інформує вихователя групи та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

2.15. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

2.16. Охайно одягається та перебуває у приміщеннях дошкільного закладу в змінному взутті.

2.17. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

2.18. Не курить, не вживає алкогольні напої у приміщеннях та на території дошкільного закладу, не користується туалетами для дітей.

2.19. Не перебуває на робочому місці із симптомами інфекційних захворювань.

3. Права

3.1. Самостійно обирати форми, методи, способи організації освітньої роботи, не шкідливі для здоров’я дітей.

3.2. Брати участь у роботі методичних об’єднань , нарад, зборів дошкільного закладу та інших органів самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи.

3.3. Обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.4. Отримувати від завідувача дошкільного закладу та інших працівників підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.5. Вносити завідувачу дошкільного закладу, вихователю-методисту, вихователю пропозиції щодо поліпшення освітньої роботи.

3.6. Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7. Порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.8. Захищати свої інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема судових органах.

3.9. Відмовитися від виконання роботи, якщо виникла загроза життю та здоров’ю до моменту усунення небезпеки.

 

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Життя і здоров’я дітей з особливими освітніми потребами та інших дітей, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

4.2. Неналежне виконання або невизнання обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

4.3. Порушення трудової дисципліни.

4.4. Вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

4.5. Заподіяння матеріальної шкоди дошкільному закладу.

 

5. Повинен знати

5.1. Основи законодавства України про освіту, соціальний захист.

5.2. Міжнародні документи про права людини й дитини.

5.3. Державні стандарти освіти.

5.4.  Нормативні документи з питань навчання та виховання дітей.

5.5. Сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки.

5.6.  Психолого-педагогічні дисципліни.

5.7. Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку.

5.8. Методи, форми та прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5.9. Рівні адаптації навчального та фізичного навантаження.

5.10. Основи роботи з громадськістю та сім’єю, етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної документації.

5.11.Правила і норми охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.12. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

5.13.Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища педагогічна освіта, курсова перепідготовка щодо роботи в умовах інклюзивного навчання; володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій на посаді, яку обіймає, високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчість; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; загальна культура, високі моральні якості. Має розвинені комунікативні та організаційні здібності, навички розв’язання конфліктних ситуацій.

7. Взаємовідносини  (зв’язки) за посадою

Для виконання своїх обов’язків взаємодіє з:

7.1.Завідувачем та вихователем-методистом дошкільного закладу.

7.2. Педагогічними працівниками дошкільного закладу.

7.3.Практичним психологом дошкільного закладу та працівниками психологічної служби району (міста).

7.4. Медичними працівниками дошкільного закладу та територіального закладу охорони здоров’я.

7.5. Психолого-медико-педагогічною консультацією.

7.6. Педагогічною радою та радою дошкільного закладу.

7.7. Батьківським комітетом дошкільного закладу.

7.8. Батьками дітей з особливими освітніми потребами.

7.9. Іншими працівниками дошкільного закладу з організаційних питань.

 

Посадову інструкцію отримали:

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

(підпис)                               (ПІП)

 

Дата ________________