Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

Наказ

 

 

16.10.2020 року                                                               №52

 

Про організацію  діяльності

інклюзивної   групи

 

Відповідно до ст.19, ст.20 Закону України «Про освіту», ст.12, ст.19, ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту»,Постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»,наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016р. № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», листа Міністерства освіти та науки України від 13.11.18р. № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказу Департаменту освіти та науки №485 «Про організацію діяльності інклюзивної групи» від 13.10.2020 року реалізації права дітей з особливими освітніми потребами  на дошкільну освіту за місцем проживання, соціалізацію та інтеграцію в суспільство,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Організувати діяльність інклюзивної групи (ІІ молодша) №6 «Дударик» в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 36 «Віночок»  з 12.10.2020р. для дитини Нейлюк Злати Ігорівни, 23.02.2017р.н.
 2. Вихователю-методисту, Кирик Р.М., розробити та затвердити індивідуальний план освітньої діяльності на основі чинних освітніх програм закладів з урахуванням висновків та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру.
 3. Організувати та призначити фахівців, рекомендованих висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини ІРЦ, для проведення корекційно-розвиткових занять з дитиною (6 год на тиждень).
 4. Призначити асистента вихователя інклюзивної групи з тижневим навантаженням 36 год та здійснити доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 5. Призначити вихователів інклюзивної групи з тижневим навантаженням 25 год та здійснити їм доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 6. Призначити помічника вихователя інклюзивної групи з тижневим навантаженням 40год та здійснити доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 7. Розробити індивідуальну програму розвитку з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, з метою визначення освітніх запитів до виховання дитини з особливими освітніми потребами.
 8. Залучати дитину з особливими освітніми потребами до свят та дозвіль з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей, навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

 

Завідувач ДНЗ                                                            Зелінська О.О.

 

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської  ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

 

Наказ

 

 

16.10.2020  року № 53

 

Про створення команди

психолого-педагогічного

супроводу дитини з особливими потребами

 

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», наказу МОН України від 08.06.2018 року №609 «Про затвердження Примірного положенння про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти» та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах,

НAКАЗУЮ:

 1. Затвердити положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ДНЗ №36 «Віночок» (ДОДОТОК 2).
 2. Затвердити персональний склад Команди супроводу (ДОДАТОК 1)
 3. Членам Команди супроводу:

3.1. До 15.11.2020 року розробити та затвердити план заходів щодо сприяння організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та дітьми з інвалідністю.

3.2. Скласти індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами та узгодити з батьками вихованців (до 15.11.2020 р.).

3.3. Сформувати та узгодити з батьками розклад корекційно-розвивальних занять дитини з особливими освітніми потребами (до 15.11.2020 р.).

3.4. Проводити засідання Команди супроводу (раз в квартал).

3.5. Членам Команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами забезпечити співпрацю з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткальних послуг та методичного забезпечення її діяльності (протягом року)

 1. Відповідальність за виконання наказу покласти на вихователя-методиста -Кирик Руслану Миронівну.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                 Зелінська О.О.

 

 

ДОДАТОК №1

до наказу від 16.10.2020 р. №53

 

Персональний склад Команди

супроводу дитини з особливими освітніми потребами

 

Постійні учасники:

 • Вихователь-методист –Кирик Р.М.
 • Асистенти вихователя: Кульчицька Н.Я., Хома Р.В., Гевка І.В., Дідик М.Р., Семчишин О.І., Лещинська С.Ю.
 • Практичний психолог: Яблонська С.П., Семчишин О.І
 • Логопед –Базавляк Г.В., Максимлюк М.І., Вінтонюк Т.С.
 • Вихователі: Ціцюра Н.М., Максимлюк М.І., Садловська А.М., Сенькович В.Д., Молоковічєва Т.В., Савчук Н.І., Павлюк Т.В., Томнікова О.В., Базавляк Г.В., Яцинович І.В., Клочанюк О.П., Свідрак З.І.
 • Батьки

Залучені фахівці:

 • Медична сестра –Новак Т.О., Колодійчук С.Я.
 • Сурдоперекладач –Лукинів Н.Я.

 

 

 

 

 

ЗавідувачЗелінська О.О.

 

 

ДОДАТОК №2

до наказу від 16.10.2020 р. №53

ПОЛОЖЕННЯ
про команду психолого-педагогічного супроводу дитини
з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в ДНЗ №36 «Віночок»
 2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
 • індивідуальна навчальна програма – документ (частина ІПР), який окреслює коло знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремого навчального предмету у процесі навчання у закладі загальної середньої освіти з метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами (далі дитини з ООП). Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, час, відведений на вивчення всього курсу;
 • індивідуальний освітній план – документ (частина ІПP), що визначає послідовність, форму і темп засвоєння дитиною з ООП у закладі дошкільної освіти компонентів освітньої програми з метою реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії.

Інші терміни вживаю4ться у значеннях, наведених в Законі України “Про освіту”.

 1. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом завідувача ДНЗ №36 від 16.10.2020р «Про в якому здобувають освіту діти з ООП.
 2. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.
 3. Заклад освіти на підставі Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти розробляє власне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

ІІ. Склад учасників Команди супроводу

 1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.
 2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

У ДНЗ №36 «Віночок»:

 • постійні учасники: директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники (далі – батьки) дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

У закладі дошкільної освіти:

 • постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

 1. Основними принципами діяльності Команци супроводу є:
 • повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
 • дотримання інтересів дитини з OOH, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього
 • процесу та розробки IПP;
 • конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • міжвідомча співпраця.
 1. Завдання Команди супроводу
 2. Команда супроводу виконує наступні завдання:
 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
 • розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;
 • створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.
 1. Основні функції учасників Команди супроводу

 Вихователь-методист:

 • формування складу Команди супроводу;
 • призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;
 • організація роботи Команди супроводу;
 • контроль за виконанням висновку ІРЦ;
 • залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-
 • педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;
 • контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;
 • розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР.

Практичний психолог:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP¹;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

¹Проведення корекційно-розвиткових занять практичним психологом, учителем-дифектологом здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Соціальний педагог:

 • соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;
 • виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 • вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
 • соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
 • інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;
 • надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;
 • захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів у відповідних органах та службах.

Вчителі-дефектологи (логопсд, сурдопедагог), вчитель-реабілітолог:

 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПP;
 • моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР;
 • надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;

Вихователь:

 • забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти та індивідуального освітнього плану в закладі дошкільної освіти;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня Досягнення кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;
 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

Асистент вихователя:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти);
 • адаптація освітнього середовища; навчальних Матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Батьки дитини з ООП:

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);
 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

Медичний працівник закладу:

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;
 • за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.
 1. Організація роботи Команди супроводу
 2. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи/вихователя-методиста, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.
 3. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.
 4. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом. навчального року.

За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

 1. Головою засідання Команди супроводу є завідувач, вихователь-методист в закладі дошкільної освіти.
 2. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).
 3. Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.
 4. Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VII. Організація надання психолога-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

 1. Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.

 1. Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби  частіше); у закладі дошкільної освіти – тричі на навчальний рік (у разі потреби частіше).
 2. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в закладі загальної середньої освіти та індивідуальний освітній план з закладі дошкільної освіти.
 3. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.
 4. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.
 5. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.
 6. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.
 7. Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

 

 

Завідувач                                               Зелінська О.О.

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської  ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

 

Наказ

 

 

16.10.2020  року № 54

 

Про діяльність

інклюзивних груп в ДНЗ

 

 

Відповідно до Порядку комплектування інклюзивних груп, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України та міністерства охорони здоров’я України від 06.02. 2015 р. №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство,

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити функціонування у 2020-2021 навчальному році інклюзивних груп: №11 «Калинка», №10 «Дзвіночок», №14 «Ромашка», №4 «Сонечко», №6 «Дударик», №2 «Колобок».
 2. Призначити вихователів інклюзивник груп:

№11 «Калинка»: МолоковічєваТ.В.,Савчук Н.І..;

№10 «Дзвіночок»: Ціцюра Н.М., Максимлюк М.І.;

№14 «Ромашка»: Свідрак З.І., Клочанюк О.П.;

№4 «Сонечко»: Базавляк Г.В., Яцинович І.В.;

№6 «Дударик»: Садловська А.М., Сенькович В.Д.;

№2 «Колобок»: Павлюк Т.В., Томнікова О.В.

 1. Асистентам вихователів:, Кульчицькій Н.Я., Хомі Р.В., Гевці І.В., Лещинській С.Ю., Дідик М.Р., Семчишин О.І., забезпечити:
 • Виконання посадових обов’язків асистента вихователя.
 • Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (Постійно).
 • Розроблення спільно з Командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами індивідуальні програми розвитку та їх реалізацію протягомнавчального року.
 1. Покласти відповідальність за збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами інклюзивних груп на асистентів вихователів та вихователів інклюзивних груп.
 2. Вихователям інклюзивної групи:
 • Забезпечити особистісно орієнтовний підхід до організації освітнього процесу, враховуючи особливі освітні потреби дітей (постійно).
 • Узгоджувати організацію освітнього процесу з асистентом вихователя, адаптувати засоби, методи й форми роботи з дітьми до умов інклюзії (постійно).
 1. Практичному психологу, Яблонськіій С.П., Семчишин О.І.:
 • Здійснювати психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами;
 • Надавати систематичну консультативну допомогу педагогічним працівникам, які працюють з дітьми інклюзивної групи, у створенні сприятливих умов адаптації дітей з особливими освітніми потребами, психологічно комфортного перебування в дитячих колективах, за планом роботи.
 • Вивчити стан адаптації дітей інклюзивної групи.
 • Брати участь у межах своєї компетенції в роботі групи фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами, за планом роботи.
 • Проводити індивідуальну роботу з дітьми інклюзивної групи, сприяти успішній адаптації та соціалізації дітей, постійно.
 • Консультувати батьків дітей інклюзивної групи з питань інклюзивної освіти, за планом.
 1. 7. Вихователю-методисту:
 • Контролювати організацію навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами та роботу інклюзивної групи, постійно.
 • Аналізувати результативність освітнього процесу в інклюзивних групах не рідше раз на шість тижнів.
 1. 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

ЗавідувачЗелінська О.О.