ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за Травень місяць 2019 року

  КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 493,8  +  
  2120 Нарахування на заробітну плату 111,3  +  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
           
    *      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування 108,2  +  
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    Інтернет 6,43  +  
    Вивіз сміття  +  
    Телефон  +  
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 5,3  +  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 6,5  +  
  2273 Оплата електроенергії 30,5  +  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти    
    Поточний ремонт закладу      
  Всього:   762,0