Шановні батьки !

Зарахування у ЗДО здійснюється згідно попередньої реєстрації  http://www.dity.if.ua та перереєстрації на платформі:  https://sadok.bloqly.com/

Прийом документів для поступлення дитини в ЗДО проводиться  керівником закладу:

Пн-Пт з 09:30-12:00 год

Перелік необхідних документів :

 1. реєстраційна карта (оригінал);
 2. паспорт (оригінал та ксерокопія 1,2,11. ст.);
 3. свідоцтво про народження дитини (оригінал та ксерокопія);
 4. довідка з місця роботи одного з батьків у м. Івано-Франківську за умови, що жоден не зареєстрований за місцем проживання в м. Івано-Франківську;
 5. медична картка про стан здоров’я дитини ( форма № 086/0) та ( форма № 063/0);
 6. зошит.
Зарахування у ДНЗ здійснюється згідно реєстрації  http://www.dity.if.ua

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2017 р. № 684
Київ

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 806 від 19.09.2018
№ 681 від 17.07.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

 1. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 16, ст. 670);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 437 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1942).

Прем’єр-міністр України В.ГРОЙСМАН
Інд. 73  

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 р. № 684

ПОРЯДОК
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

{У тексті Порядку слова “навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

 1. Цей Порядок визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

 1. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

вихованці – особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти або структурних підрозділах інших закладів освіти;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

діти дошкільного віку – особи віком від 3 до 6 (7) років;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

діти шкільного віку – особи у віці 6-18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

учні – особи, які здобувають загальну середню освіту у закладі освіти;

заклад освіти – заклад освіти (його структурний підрозділ), що забезпечує здобуття дошкільної та/або загальної середньої освіти.

{Абзац шостий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України Про освітуПро загальну середню освіту“Про дошкільну освіту”Про захист персональних данихПро органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей.

{Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

 1. Обробка та захист персональних даних дітей шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснюються відповідно до вимог Закону України“Про захист персональних даних”.
 2. Облік дітей дошкільного та шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села).

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

Районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські  ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи (далі – уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку.

 1. Уповноважені органи:

1) організовують ведення обліку дітей шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо) (далі – реєстр);

2) визначають структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за створення та постійне оновлення реєстру (далі – структурний підрозділ);

3) закріплюють територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери їх управління (крім закладів загальної середньої освіти, зарахування до яких здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору або за направленням в установленому порядку).

{Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

 1. Структурним підрозділом до реєстру вносяться такі персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (далі – дані).

Дані дитини шкільного віку видаляються з реєстру у разі:

досягнення нею повноліття;

здобуття нею повної загальної середньої освіти;

наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

 1. Структурні підрозділи з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію”і “Про захист персональних даних”мають право:

для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти отримувати від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів освіти – інформацію про кількість їх вихованців;

для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку;

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних.

Залучення працівників закладів освіти до організації та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку забороняється.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

 1. Структурний підрозділ протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснює їх обробку з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію”і “Про захист персональних даних”, у тому числі звіряє дані про дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни і доповнення.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

Дані можуть бути внесені до реєстру шляхом подання відповідному структурному підрозділу батьками (одним з батьків) дитини чи її законними представниками письмової заяви, в якій повинна міститися інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) дитини чи її законних представників на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. У разі зміни інформації про дитину батьки (один з батьків) дитини чи її законні представники зобов’язані надати необхідні документи відповідному структурному підрозділу. Батьки дитини чи її законні представники несуть відповідальність за достовірність зазначеної інформації.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Інформація про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) дитини, дату її народження підтверджується свідоцтвом про народження дитини або паспортом громадянина України (для осіб, які досягли 14-річного віку).

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Підтвердженням інформації про місце здобуття освіти (заклад освіти) та форму здобуття освіти є інформація, надана закладами освіти до структурного підрозділу відповідно до цього Порядку.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

{Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

У разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, структурний підрозділ протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані відповідному територіальному органу Національної поліції та службi у справах дітей для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

 1. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку структурний підрозділ складає і подає статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного вікуза формою та у порядку, що затверджені МОН.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

На підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного та шкільного віку складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому МОН.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}

91. На безоплатне отримання даних реєстру має право Пенсійний фонд України (посадові особи) та його органи, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними своїх повноважень.

{Порядок доповнено пунктом 91 згідно з Постановою КМ № 681 від 17.07.2019}

 1. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти. Заклад освіти подає щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу дані про всіх учнів, які до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

 1. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідному структурному підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти).

Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

 1. Заклади освіти у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.
 2. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин заклад освіти невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або учня (для повнолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом поточного навчального року.

 1. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині реалізації структурними підрозділами повноважень, визначених цим Порядком, здійснюють Державна служба якості освіти, її територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 806 від 19.09.2018}

Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти здійснюють відповідні структурні підрозділи.

{Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 806 від 19.09.2018}