Без категорії

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України,

Міністерства охорони здоров’я України

06 лютого 2015 року № 104/52

             ПОРЯДОК комплектування інклюзивних групу дошкільних навчальних закладах

 

1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.

 

 1. Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

 

 1. Головна мета створення інклюзивних груп – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

 

 1. У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи, керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України, цим Порядком, власним статутом.

5. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, направлення місцевого органу управління освітою.

 

 1. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько- консультативної комісії можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади.

 

7. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які
самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини.

 

 1. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

 

 1. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.

 

 1. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

 

 1. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.

 

 1. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

 

 

 

Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України  ___________________Ю. Кононенко Директор Департаменту медичної допомоги МОЗ України                                            

 

 

______________________С. Хотіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

Наказ

 

 

16.10.2020 року                                                               №52

 

Про організацію  діяльності

інклюзивної   групи

 

Відповідно до ст.19, ст.20 Закону України «Про освіту», ст.12, ст.19, ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту»,Постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»,наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016р. № 544 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», листа Міністерства освіти та науки України від 13.11.18р. № 1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», наказу Департаменту освіти та науки №485 «Про організацію діяльності інклюзивної групи» від 13.10.2020 року реалізації права дітей з особливими освітніми потребами  на дошкільну освіту за місцем проживання, соціалізацію та інтеграцію в суспільство,

 

НАКАЗУЮ:

 1. Організувати діяльність інклюзивної групи (ІІ молодша) №6 «Дударик» в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 36 «Віночок»  з 12.10.2020р. для дитини Нейлюк Злати Ігорівни, 23.02.2017р.н.
 2. Вихователю-методисту, Кирик Р.М., розробити та затвердити індивідуальний план освітньої діяльності на основі чинних освітніх програм закладів з урахуванням висновків та рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру.
 3. Організувати та призначити фахівців, рекомендованих висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини ІРЦ, для проведення корекційно-розвиткових занять з дитиною (6 год на тиждень).
 4. Призначити асистента вихователя інклюзивної групи з тижневим навантаженням 36 год та здійснити доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 5. Призначити вихователів інклюзивної групи з тижневим навантаженням 25 год та здійснити їм доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 6. Призначити помічника вихователя інклюзивної групи з тижневим навантаженням 40год та здійснити доплату в розмірі 20% від посадового окладу.
 7. Розробити індивідуальну програму розвитку з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, з метою визначення освітніх запитів до виховання дитини з особливими освітніми потребами.
 8. Залучати дитину з особливими освітніми потребами до свят та дозвіль з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей, навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

 

Завідувач ДНЗ                                                            Зелінська О.О.

 

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської  ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

 

Наказ

 

 

16.10.2020  року № 53

 

Про створення команди

психолого-педагогічного

супроводу дитини з особливими потребами

 

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», наказу МОН України від 08.06.2018 року №609 «Про затвердження Примірного положенння про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти» та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах,

НAКАЗУЮ:

 1. Затвердити положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ДНЗ №36 «Віночок» (ДОДОТОК 2).
 2. Затвердити персональний склад Команди супроводу (ДОДАТОК 1)
 3. Членам Команди супроводу:

3.1. До 15.11.2020 року розробити та затвердити план заходів щодо сприяння організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та дітьми з інвалідністю.

3.2. Скласти індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами та узгодити з батьками вихованців (до 15.11.2020 р.).

3.3. Сформувати та узгодити з батьками розклад корекційно-розвивальних занять дитини з особливими освітніми потребами (до 15.11.2020 р.).

3.4. Проводити засідання Команди супроводу (раз в квартал).

3.5. Членам Команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами забезпечити співпрацю з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткальних послуг та методичного забезпечення її діяльності (протягом року)

 1. Відповідальність за виконання наказу покласти на вихователя-методиста -Кирик Руслану Миронівну.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Завідувач                                                 Зелінська О.О.

 

 

ДОДАТОК №1

до наказу від 16.10.2020 р. №53

 

Персональний склад Команди

супроводу дитини з особливими освітніми потребами

 

Постійні учасники:

 • Вихователь-методист –Кирик Р.М.
 • Асистенти вихователя: Кульчицька Н.Я., Хома Р.В., Гевка І.В., Дідик М.Р., Семчишин О.І., Лещинська С.Ю.
 • Практичний психолог: Яблонська С.П., Семчишин О.І
 • Логопед –Базавляк Г.В., Максимлюк М.І., Вінтонюк Т.С.
 • Вихователі: Ціцюра Н.М., Максимлюк М.І., Садловська А.М., Сенькович В.Д., Молоковічєва Т.В., Савчук Н.І., Павлюк Т.В., Томнікова О.В., Базавляк Г.В., Яцинович І.В., Клочанюк О.П., Свідрак З.І.
 • Батьки

Залучені фахівці:

 • Медична сестра –Новак Т.О., Колодійчук С.Я.
 • Сурдоперекладач –Лукинів Н.Я.

 

 

 

 

 

ЗавідувачЗелінська О.О.

 

 

ДОДАТОК №2

до наказу від 16.10.2020 р. №53

ПОЛОЖЕННЯ
про команду психолого-педагогічного супроводу дитини
з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (далі – Команда супроводу), які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в ДНЗ №36 «Віночок»
 2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
 • індивідуальна навчальна програма – документ (частина ІПР), який окреслює коло знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремого навчального предмету у процесі навчання у закладі загальної середньої освіти з метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами (далі дитини з ООП). Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, час, відведений на вивчення всього курсу;
 • індивідуальний освітній план – документ (частина ІПP), що визначає послідовність, форму і темп засвоєння дитиною з ООП у закладі дошкільної освіти компонентів освітньої програми з метою реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії.

Інші терміни вживаю4ться у значеннях, наведених в Законі України “Про освіту”.

 1. Персональний склад Команди супроводу затверджується наказом завідувача ДНЗ №36 від 16.10.2020р «Про в якому здобувають освіту діти з ООП.
 2. Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.
 3. Заклад освіти на підставі Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти розробляє власне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

ІІ. Склад учасників Команди супроводу

 1. Склад Команди супроводу визначається з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП.
 2. До складу Команди супроводу дитини з ООП входять:

У ДНЗ №36 «Віночок»:

 • постійні учасники: директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів (класний керівник), вчителі, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки або законні представники (далі – батьки) дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

У закладі дошкільної освіти:

 • постійні учасники: директор або вихователь-методист, вихователь, асистент вихователя, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-дефектолог (з урахуванням освітніх потреб дитини з ООП), вчитель-реабілітолог та батьки дитини з ООП тощо;
 • залучені фахівці: медичний працівник закладу освіти, лікар, асистент дитини, спеціалісти системи соціального захисту населення, служби у справах дітей тощо.

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

 1. Основними принципами діяльності Команци супроводу є:
 • повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
 • дотримання інтересів дитини з OOH, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього
 • процесу та розробки IПP;
 • конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • міжвідомча співпраця.
 1. Завдання Команди супроводу
 2. Команда супроводу виконує наступні завдання:
 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
 • розроблення ІПР для кожної дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;
 • створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.
 1. Основні функції учасників Команди супроводу

 Вихователь-методист:

 • формування складу Команди супроводу;
 • призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;
 • організація роботи Команди супроводу;
 • контроль за виконанням висновку ІРЦ;
 • залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-
 • педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП;
 • контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;
 • розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР.

Практичний психолог:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з IПP¹;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

¹Проведення корекційно-розвиткових занять практичним психологом, учителем-дифектологом здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Соціальний педагог:

 • соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;
 • виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 • вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
 • соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
 • інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;
 • надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;
 • захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів у відповідних органах та службах.

Вчителі-дефектологи (логопсд, сурдопедагог), вчитель-реабілітолог:

 • надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно ІПP;
 • моніторинг досягнень у відповідній сфері розвитку дитини, згідно ІПР;
 • надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо особливостей організації освітнього процесу, реалізації корекційно-розвиткових цілей в процесі навчання, технології для досягнення кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптацій (модифікацій);
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;

Вихователь:

 • забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти та індивідуального освітнього плану в закладі дошкільної освіти;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня Досягнення кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;
 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

Асистент вихователя:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти);
 • адаптація освітнього середовища; навчальних Матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Батьки дитини з ООП:

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);
 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

Медичний працівник закладу:

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;
 • за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.
 1. Організація роботи Команди супроводу
 2. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи/вихователя-методиста, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.
 3. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.
 4. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом. навчального року.

За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

 1. Головою засідання Команди супроводу є завідувач, вихователь-методист в закладі дошкільної освіти.
 2. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).
 3. Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.
 4. Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VII. Організація надання психолога-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

 1. Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів понятого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу.

ІПР погоджується батьками та затверджується керівником закладу освіти.

 1. Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби  частіше); у закладі дошкільної освіти – тричі на навчальний рік (у разі потреби частіше).
 2. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в закладі загальної середньої освіти та індивідуальний освітній план з закладі дошкільної освіти.
 3. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.
 4. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.
 5. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.
 6. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.
 7. Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ, інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.

 

 

Завідувач                                               Зелінська О.О.

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської  ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

 

 

Наказ

 

 

16.10.2020  року № 54

 

Про діяльність

інклюзивних груп в ДНЗ

 

 

Відповідно до Порядку комплектування інклюзивних груп, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України та міністерства охорони здоров’я України від 06.02. 2015 р. №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство,

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити функціонування у 2020-2021 навчальному році інклюзивних груп: №11 «Калинка», №10 «Дзвіночок», №14 «Ромашка», №4 «Сонечко», №6 «Дударик», №2 «Колобок».
 2. Призначити вихователів інклюзивник груп:

№11 «Калинка»: МолоковічєваТ.В.,Савчук Н.І..;

№10 «Дзвіночок»: Ціцюра Н.М., Максимлюк М.І.;

№14 «Ромашка»: Свідрак З.І., Клочанюк О.П.;

№4 «Сонечко»: Базавляк Г.В., Яцинович І.В.;

№6 «Дударик»: Садловська А.М., Сенькович В.Д.;

№2 «Колобок»: Павлюк Т.В., Томнікова О.В.

 1. Асистентам вихователів:, Кульчицькій Н.Я., Хомі Р.В., Гевці І.В., Лещинській С.Ю., Дідик М.Р., Семчишин О.І., забезпечити:
 • Виконання посадових обов’язків асистента вихователя.
 • Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (Постійно).
 • Розроблення спільно з Командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами індивідуальні програми розвитку та їх реалізацію протягомнавчального року.
 1. Покласти відповідальність за збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами інклюзивних груп на асистентів вихователів та вихователів інклюзивних груп.
 2. Вихователям інклюзивної групи:
 • Забезпечити особистісно орієнтовний підхід до організації освітнього процесу, враховуючи особливі освітні потреби дітей (постійно).
 • Узгоджувати організацію освітнього процесу з асистентом вихователя, адаптувати засоби, методи й форми роботи з дітьми до умов інклюзії (постійно).
 1. Практичному психологу, Яблонськіій С.П., Семчишин О.І.:
 • Здійснювати психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами;
 • Надавати систематичну консультативну допомогу педагогічним працівникам, які працюють з дітьми інклюзивної групи, у створенні сприятливих умов адаптації дітей з особливими освітніми потребами, психологічно комфортного перебування в дитячих колективах, за планом роботи.
 • Вивчити стан адаптації дітей інклюзивної групи.
 • Брати участь у межах своєї компетенції в роботі групи фахівців індивідуального супроводу дітей з особливими освітніми потребами, за планом роботи.
 • Проводити індивідуальну роботу з дітьми інклюзивної групи, сприяти успішній адаптації та соціалізації дітей, постійно.
 • Консультувати батьків дітей інклюзивної групи з питань інклюзивної освіти, за планом.
 1. 7. Вихователю-методисту:
 • Контролювати організацію навчання, виховання й розвитку дітей з особливими освітніми потребами та роботу інклюзивної групи, постійно.
 • Аналізувати результативність освітнього процесу в інклюзивних групах не рідше раз на шість тижнів.
 1. 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

ЗавідувачЗелінська О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

Рекомендації

зорганізації роботи інклюзивної групи у дошкільному закладі

 

 

 1. Нормативна база щодо створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.
 2. Рішення «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району».

Наказ по відділу освіти Сквирської РДА «Про утворення інклюзивних групдля дошкільників».

 1. Зразок наказупо закладу освіти «Про організацію роботи інклюзивної групиу дошкільному закладі».
 2. Посадова інструкція асистента вихователяінклюзивної групи дошкільного навчального закладу.

 

 

 1. Нормативна база

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.02.2015  № 104/52
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2015 р.

за № 224/26669

 

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 12 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я

НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, що додається.
 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

освіти і науки України

 

С. Квіт

Міністр

охорони здоров’я України

 

О. Квіташвілі

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України,Міністерстваохорони здоров’я України

06.02.2015  № 104/52

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 лютого 2015 р.

за № 224/26669

ПОРЯДОК

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

 1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.
 2. Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.
 3. Головна мета створення інклюзивних груп – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
 4. У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи, керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України, цим Порядком, власним статутом.
 5. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, направлення місцевого органу управління освітою.

 1. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько-консультативної комісії можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади.
 2. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини.
 3. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
 4. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8) років відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.
 5. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

 1. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.
 2. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

 

Директор Департаменту

загальної середньої

та дошкільної освіти

МОН України

Ю. Кононенко
Директор Департаменту

медичної допомоги

МОЗ України

С. Хотіна

 

Додаток до листа МОН

від 12.10.2015 року № 1/9-487

 

Інструктивно-методичні рекомендації

щодо організації діяльності інклюзивних груп

у дошкільних навчальних закладах

 

Інструктивно-методичні рекомендації розроблено з метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів, що регламентують розвиток інклюзивної освіти.

Інклюзивні групи можуть створюватися у дошкільних навчальних закладах України незалежно від підпорядкування та форми власності.

Особливістю організації інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі є забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Навчально-виховний процес здійснюється на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі, незалежно від підпорядкування та форми власності, приймається керівником дошкільного навчального закладу за погодженням із засновником (власником) на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або особи, яка їх замінює.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право вибирати територіально найближчий до місця проживання дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю дошкільний навчальний заклад, в якому дитина буде здобувати дошкільну освіту.

До заяви батьків або осіб, які  їх замінюють, додаються: медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження, висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія  медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією), копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Комплектуються інклюзивні групи відповідно до нормативів, визначених Положенням про дошкільний навчальний заклад та Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням вікових (одновікові, різновікові), сімейних ознак та особливих освітніх потреб дітей і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Адміністрація дошкільного навчального закладу інформує батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг  інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Для батьків проводяться тематичні бесіди та надаються вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. Це сприятиме формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість всіх батьків сприятиме формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечить дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, наповнюваність інклюзивних груп має становити до 15 дітей, з них1 – 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення.

Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, має бути направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки тощо.Особливістю навчально-виховного процесу інклюзивної групи є його індивідуалізація і диференціація. Здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Відповідно до висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації, група фахівців дошкільного навчального закладу (група фахівців індивідуального супроводу дитини) (вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, вчитель-дефектолог, медична сестра та інші) із обов’язковим залученнямбатьків дитини, або осіб, які їх замінюють, розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та здійснюють відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей.  Залучення батьків до написання програми забезпечить їх інформування про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює низку суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та педагогами в навчально-виховному процесі. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначається керівником дошкільного закладу і затверджується відповідним наказом.

У разі необхідності на етапі вивчення дитини з особливими освітніми потребами та планування роботи з нею можуть залучатися інші фахівці інших навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, психолого-медико-педагогічних консультацій тощо.

Основні завдання команди фахівців індивідуального супроводу дитини:

 1. Збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття адекватних заходів, залучення додаткових фахівців.
 2. Всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та причин відхилень в розвитку та поведінці; прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти і навчання з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.
 3. З’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних особистісних якостей.
 4. Розробка та реалізація Індивідуальної програми розвитку дитини.
 5. Моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, консультування і вирішення складних, конфліктних ситуацій.
 6. Ведення документації (щоденник спостережень), що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень шкільної успішності; збір портфоліо.

Індивідуальна програма розробляється на 3 місяці, на основі програм, у тому числі спеціальних, рекомендованими МОН України для дошкільних навчальних закладів, з відповідною їх адаптацією до особливих потреб дитини і затверджується керівником дошкільного навчального закладу. З метою її коригування та доповнення, індивідуальна програма переглядається щомісячно.

Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (дитячі роботи, результати спостережень педагогів тощо).

Оцінка динаміки розвитку дитини є індикатором ефективності навчально-виховного процесу та підґрунтям для подальшого планування цілей і завдань.

Відповідальність за реалізацію індивідуальної програми розвитку покладається на всіх членів групи фахівців (групи індивідуального супроводу дитини). Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в індивідуальній програмі розвитку, покладається на методиста дошкільного навчального закладу.

При складанні індивідуальної програми розвитку дитини педагоги в першу чергу аналізують відповідність вимог програми та методів, що використовуються на занятті, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

Індивідуальна програма розвитку дитини містить такі розділи:

1.Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, дата народження, телефони батьків, адреса проживання, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

 1. Наявний рівень розвитку дитини (відповідно до висновку психолого-медико-педагогічною консультації). Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення: її вміння, сильні якості та труднощі, у чому їй потрібна допомога; інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією).

Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань.

 1. Освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку дитини передбачається до 10 корекційно-розвиткових занять на тиждень в залежності від віку дитини та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Фіксується розклад занять з відповідними фахівцями (вчителем-дефектологом, практичним психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.
 2. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних методів, матеріалів, іграшок, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.

Модифікація– трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти.

Адаптація–змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій:

пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в групових кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в групі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом);

адаптація матеріалів (адаптація дидактичних посібників, ігрових, наочних та інших матеріалів тощо).

Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі штатним розписом дошкільного навчального закладу передбачається 1 ставка асистента вихователя на 1 інклюзивну групу.

За письмовою заявою батьків, або осіб, які їх замінюють, адміністрація дошкільного навчального закладу може надати дозвіл щодо участі у навчально-виховному процесі асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, волонтерів, фізичний та психічнийстан здоров’я яких дозволяє здійснювати зазначену функцію на громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, батьки або особи, які їх замінюють, можуть самостійно виконувати функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або визначати особу, фізичний та психічнийстан здоров’я якої дозволяє здійснювати зазначену функцію на волонтерських засадах.

Батьки, або інші особи, які здійснюють функцію асистента дитини з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю, мають проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, з оформленням  особової медичної книжки встановленого зразка. Особові медичні книжки повинні зберігатися у медичному кабінеті.

Засновник (власник) дошкільного навчального закладу забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників відповідно до специфіки роботи інклюзивної групи, сприяє провадженню інноваційної діяльності.

 

 

Посада асистента вихователя в дошкільних інклюзивних групах

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» Урядом упорядковано питання оплати праці асистента вихователя в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу шляхомвнесення посади «Асистент вихователя дошкільного навчального закладу» до схеми тарифних розрядівпосад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій.

Реалізація нормативно-правового акта сприятиме вирішенню питань встановлення асистенту вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі на основі Єдиної тарифної сітки посадового окладу та стане на захисті прав учасників навчально-виховного процесу.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 526Київ

Про внесення зміни у додаток 2 до

постанови Кабінету Міністрів України

від 30 серпня 2002 р. № 1298

Кабінет Міністрів Українипостановляє:

Внести зміну у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806), доповнивши підрозділ 2 розділу I у графі «Посада» після слів «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням «словами», асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

Постанова Кабінету Міністрів України №526 від 23.08.2016 року «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298».

 

 

 

 

Постановою від23.08.2016 №526 Кабінет Міністрів України вніс зміни у додаток2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від30.08.2002 № 1298.

Так, підрозділ 2 розділу I у графі «Посада» після слів «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням» доповнено словами «асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі».

Отож посаду асистента вихователя дошкільного навчального закладу внесено до Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій.

Відповідно, розмір оплати праці асистента вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі визначено у діапазоні 8-10-го тарифних розрядів.

 

Міністерство освіти і науки України інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 526 внесено зміни у додаток 2 Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Зазначеними змінами асистенту вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі може бути встановлено посадовий оклад відповідно з 8 по 10 тарифний розряд.

Із постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 526 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства в розділі «Дошкільна освіта».

Вихователь, який працює в інклюзивній групі, та асистент вихователя дошкільного навчального закладу отримали право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від14квітня 1997р. № 346 і від14червня 2000р. № 963» від29.07.2015 №531 доповнено Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників та додаток доПорядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам.

Зокрема, перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників доповнено посадою «асистент вихователя дошкільного навчального закладу».

Вихователь, який працює в інклюзивній групі, та асистент вихователя дошкільного навчального закладу отримали право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

 

 1. Рішення «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району»

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про погодження створення інклюзивних груп

у дошкільних навчальних закладах, навчально-

виховних комплексах (об’єднаннях) району

 

Розглянувши клопотання відділу освіти Сквирської районної державної адміністрації щодо погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та з метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, враховуючи пропозиції постійних депутатських комісій, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Погодити створення інклюзивних груп для дітей дошкільного віку з 01.03.2017 року на базі:

– Сквирського навчально-виховного комплексу «ЗОНІ І-ІІІ ст.№4 – дитячий садок»;

– Сквирського дошкільного навчального закладу №6 «Ромашка»;

– Самгородоцького дошкільного навчального закладу;

– Кривошиїнського навчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

– Горобіївського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

– Дулицького навчально-виховного об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

 1. Погодити введення в штатні розписи посади асистентів вихователя з 01.04.2017 року у:

– Сквирський дошкільний навчальний заклад №6 «Ромашка» – 1 ставку;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок» – 1 ставку;

– Самгородоцький дошкільний навчальний заклад – 0,5 ставки.

 1. Управлінню фінансів Сквирської районної державної адміністрації передбачити додаткові кошти на фінансування з 01.04.2017 видатків по заробітній платі асистентам вихователя на 2016/17 н.р. у сумі 139555 грн.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

 

 

Голова ради                                                                                                                  В.В.Гриша

м. Сквира

23 лютого 2017 року

№ 16-13-07

 

 

 

 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського , 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail:skvіravo@ukr.net

 НАКАЗ

 від      29.03.2017                                                                                                                            № 94

Про утворення інклюзивних груп

для дошкільників

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», рішення сесії Сквирської районної ради від 23.02.2017 № 16-13-07  «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району» та з метою задоволення соціальних та освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами з  забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, у тому числі з інвалідністю, організації з ними корекційно-розвиткової роботи

НАКАЗУЮ:

 1. Керівникам дошкільних навчальних закладів:
  • Утворити з 01.04.2017 року по одній інклюзивній групі   для дітей дошкільного віку на базі таких закладів:

– Сквирський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – дитячий садок»;

– Сквирський  дошкільний навчальний  заклад №6 «Ромашка»;

– Самгородоцький  дошкільний навчальний заклад;

– Кривошиїнське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

– Дулицьке навчально-виховне  об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

1.2. Комплектувати  інклюзивні дошкільні  групи відповідно до нормативів наповнюваності, висновку психолого-педагогічної консультації, згоди батьків на обробку персональних даних, інших документів дитини з особливими освітніми потребами,  санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням вікових, сімейних ознак та особливих освітніх потреб і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

1.3. Призначити на посаду асистента вихователя інклюзивної групи особу з повною вищою освітою,  затвердити графік роботи та посадові обов’язки .

 • Забезпечити проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми та просвітницької роботи з батьками, залучаючи батьків до розробки індивідуальної програми розвитку дитини.
 • Утворити з числа працівників закладу групу фахівців з психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами для координації діяльності всіх учасників освітнього процесу.

постійно

 1. Ввести з 01.04.2017 року посади асистентів вихователя інклюзивної групи в штатні розписи таких закладів:

– Сквирський дошкільний навчальний заклад №6 «Ромашка» – 1 ставка;

– Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок» – 1 ставка;

– Самгородоцький дошкільний навчальний заклад – 0,5 ставки.

 1. Районному методичному кабінету (Корбут Л.А.) :

3.1. Надавати навчальним закладам методичну допомогу щодо  застосування сучасних методів, форм та прийомів роботи з дітьми з особливими потребами.

 

3.2. Проводити семінари, тренінги з учасниками навчально – виховного процесу щодо забезпечення  психолого-педагогічного  супроводу  дітей з особливими потребами.

 

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Мазур Л.М.

 

Начальник відділу освіти                                                                 О.В.Заболотний

З наказом ознайомлені:                                          Керівники закладів:

Сквирський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 – дитячий садок»;

 

Сквирський  дошкільний навчальний  заклад №6             «Ромашка»;

 

Самгородоцький  дошкільний навчальний заклад;

 

Кривошиїнське навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад»;

 

Горобіївський навчально-виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ. ст. – дитячий садок»;

Дулицьке навчально-виховне  об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад».

 

 

 

 1. Зразок наказупо закладу освіти

ЗРАЗОК

 

 

 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського , 55. Тел. 268-5-25-75. e-mail:skvіravo@ukr.net

 НАКАЗ

 від                        року                                                                                                       №

Про утворення інклюзивної групи

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 62 Основ законодавства України про охорону здоров’я, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад, листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», рішення сесії Сквирської районної ради від 23.02.2017 № 16-13-07  «Про погодження створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах (об’єднаннях) району», наказу по відділу освіти від 29.03.2017 № 94 «Про утворення інклюзивних груп для дошкільників» та з метою задоволення соціальних та освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами з  забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти, в тому числі з інвалідністю, організації з ними корекційно-розвиткової роботи

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити з 01.04.2017 року одну інклюзивну групу на базі середньої (________)  групи
 2. Зарахування дітей з особливими потребами до інклюзивної групи здійснювати відповідно до нормативів наповнюваності, висновку психолого-педагогічної консультації, згоди батьків на обробку персональних даних, інших документів дитини з особливими освітніми потребами, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах з урахуванням вікових, сімейних ознак та особливих освітніх потреб і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
 3. Затвердити групу фахівців психолого-медико-педагогічного супроводу з координації діяльності всіх учасників освітнього процесу щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами (додаток 1).
 4. Вихователю інклюзивної групи забезпечувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами через психологічне забезпечення індивідуальних освітніх програм

 

5.Асистенту вихователя  ( П.І.Б.):

5.1.Проводити          корекційно-відновлювальну та соціально-реабілітаційну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

5.2.Застосовувати індивідуальний  та диференційований підхід, спрямований на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти шляхом використання програм  розвитку дітей, навчально-методичних посібників, затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України.

 

5.3. Спрямовувати виховну роботу на соціалізацію дитини, формування позитивної самооцінки дітей з особливими освітніми потребами.

 

5.4. Проводити просвітницьку роботу, формуючи батьківську компетентність,  залучати батьків до розробки індивідуальної програми розвитку дитини.

 1.     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою (покладаю на заступника ______).

 

Завідуючий ДНЗ                  печать                                            П.І.Б.

 

 

З наказом ознайомлений…….

 

 

 

Додаток 1

до наказу від __________№

«_________»

 

Список

групи фахівців психолого-медико-педагогічного супроводу (ПМПС) дітей з особливими освітніми потребами з координації діяльності всіх учасників освітнього процесу

 

 1. П.І.П., посада

2.

3.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу від __________№

«_________»

 

Посадова інструкція асистента вихователя

інклюзивної групи дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу від __________№

 

Графік роботи

вихователя  інклюзивної групи дошкільного навчального закладу

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК ДНЗ №36 «Віночок»                           Завідувач ДНЗ №36 «Віночок»

_________ Кирик Р.М.                                           ____________Зелінська О.О.

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

асистента вихователя інклюзивної групи

Дошкільний навчальний заклад№36 «Віночок»

 

Структура тексту

Загальні положення

Функції

Службові обов’язки

Права

Відповідальність

Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Охорона праці

 

Реєстраційний № ______

1. Загальні положення

1.1.Асистента вихователя дошкільного закладу для роботи в інклюзивній групі призначає на посаду та звільняє з неї завідувач дошкільного закладу з дотриманням вимог законодавства.

1.2. Посаду асистента вихователя може обіймати особа з високими моральними якостями, яка має повну вищу педагогічну освіту та пройшла перепідготовку щодо роботи в умовах інклюзії, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати свої професійні обов’язки.

1.3. Основними напрямами діяльності асистента вихователя є адаптація змісту та методів навчання до можливостей і потреб дітей з особливими освітніми потребами; застосування під час освітнього процесу системи корекційних заходів, спрямованих на опанування дітьми програмового матеріалу, захист кожної дитини від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

1.4.Асистент вихователя підпорядковується безпосередньо вихователю-методисту.

1.5. У своїй діяльності асистент вихователя керується Конституцією України, указами Президента України, законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України; наказами та іншими нормативно-правовими актами центрального і місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та відділу освіти з питань, що стосуються дошкільної освіти, правилами і нормами з охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього розпорядку дошкільного закладу; наказами завідувача дошкільного закладу; цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов’язки

2.1.Разом із вихователем групи здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, зокрема:

– проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення;

– допомагає дітям виконувати завдання;

– залучає дітей до різних видів діяльності;

– у складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини;

– адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини.

2.2. Допомагає в організації освітнього процесу в інклюзивній групі.

2.3. Надає допомогу дітям з особливими освітніми потребами в повсякденному житті.

2.4. Спостерігає за кожною дитиною з особливими освітніми потребами з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб.

2.5.Сприяє формуванню у дітей з особливими освітніми потребами саморегуляції та самоконтролю.

2.6. Співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми її розвитку.

2.7. Забезпечує разом з іншими працівниками дошкільного закладу здорові та безпечні умови навчання, виховання.

2.8. Веде встановлену документацію та належно зберігає її.

2.9. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану.

2.10. Стимулює розвиток соціальної активності дітей з особливими освітніми потребами, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, залучаючи їх до участі в різних заходах.

2.11.Створює навчально-виховні ситуації, що сприяють вихованню в дітей з особливими освітніми потребами оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

2.12. Разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, вивчає особливості діяльності та розвитку кожної такої дитини, оцінює її досягнення, виконання нею індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку її розвитку.

2.13.Постійно спілкується з батьками дітей, надає їм необхідну консультативну допомогу.

2.14. Інформує вихователя групи та батьків про досягнення дітей з особливими освітніми потребами.

2.15. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

2.16. Охайно одягається та перебуває у приміщеннях дошкільного закладу в змінному взутті.

2.17. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

2.18. Не курить, не вживає алкогольні напої у приміщеннях та на території дошкільного закладу, не користується туалетами для дітей.

2.19. Не перебуває на робочому місці із симптомами інфекційних захворювань.

3. Права

3.1. Самостійно обирати форми, методи, способи організації освітньої роботи, не шкідливі для здоров’я дітей.

3.2. Брати участь у роботі методичних об’єднань , нарад, зборів дошкільного закладу та інших органів самоврядування, у заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи.

3.3. Обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

3.4. Отримувати від завідувача дошкільного закладу та інших працівників підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.5. Вносити завідувачу дошкільного закладу, вихователю-методисту, вихователю пропозиції щодо поліпшення освітньої роботи.

3.6. Бути членом професійної спілки та інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7. Порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.8. Захищати свої інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема судових органах.

3.9. Відмовитися від виконання роботи, якщо виникла загроза життю та здоров’ю до моменту усунення небезпеки.

 

4. Відповідальність

Несе відповідальність за:

4.1. Життя і здоров’я дітей з особливими освітніми потребами та інших дітей, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

4.2. Неналежне виконання або невизнання обов’язків, визначених цією посадовою інструкцією.

4.3. Порушення трудової дисципліни.

4.4. Вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

4.5. Заподіяння матеріальної шкоди дошкільному закладу.

 

5. Повинен знати

5.1. Основи законодавства України про освіту, соціальний захист.

5.2. Міжнародні документи про права людини й дитини.

5.3. Державні стандарти освіти.

5.4.  Нормативні документи з питань навчання та виховання дітей.

5.5. Сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки.

5.6.  Психолого-педагогічні дисципліни.

5.7. Особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку.

5.8. Методи, форми та прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

5.9. Рівні адаптації навчального та фізичного навантаження.

5.10. Основи роботи з громадськістю та сім’єю, етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної документації.

5.11.Правила і норми охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

5.12. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях.

5.13.Державну мову відповідно до законодавства про мови в Україні.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища педагогічна освіта, курсова перепідготовка щодо роботи в умовах інклюзивного навчання; володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання функцій на посаді, яку обіймає, високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчість; досконале володіння ефективними формами, методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; загальна культура, високі моральні якості. Має розвинені комунікативні та організаційні здібності, навички розв’язання конфліктних ситуацій.

7. Взаємовідносини  (зв’язки) за посадою

Для виконання своїх обов’язків взаємодіє з:

7.1.Завідувачем та вихователем-методистом дошкільного закладу.

7.2. Педагогічними працівниками дошкільного закладу.

7.3.Практичним психологом дошкільного закладу та працівниками психологічної служби району (міста).

7.4. Медичними працівниками дошкільного закладу та територіального закладу охорони здоров’я.

7.5. Психолого-медико-педагогічною консультацією.

7.6. Педагогічною радою та радою дошкільного закладу.

7.7. Батьківським комітетом дошкільного закладу.

7.8. Батьками дітей з особливими освітніми потребами.

7.9. Іншими працівниками дошкільного закладу з організаційних питань.

 

Посадову інструкцію отримали:

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

________       __________________________

(підпис)                               (ПІП)

 

Дата ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЄСТР

фахівців, які надають психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги дітям

з особливими освітніми потребами у ДНЗ №36 «Віночок»

СКАЧАТИ

Дошкільний Навчальний Заклад №7

 

УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №36 «ВІНОЧОК»

 вул. Юліана Целевича, 16А, м. Івано-Франківськ, 76008,

тел. 0(342) 78-39-00, e-mail: zelinskaoo@gmail.com

Код ЄДРПОУ 20558939

Наказ

Від 28.02.23р.                                                 № 5/1

 

                                                                                              

Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

в ЗДО №36 «Віночок» та затвердження Плану заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню)

на 2023-2024 роки

 

         Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради №34/1 від 26.01.2023р. та з метою створення безпечного середовища та профілактики булінгу у ЗДО №36 «Віночок»

НАКАЗУЮ:

 1. ПРИЗНАЧИТИ Кирик Руслану Миронівну, вихователя-методиста за посадою, уповноваженою особою з питань запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в ЗДО №36.
 2. Затвердити План заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) на 2023-2024 роки.

(до 15.02.2024р)

 

Директор  ЗДО №36                                                     О.О.Зелінська

З наказом ознайомлена:                                            Р.М. Кирик

 

                                                                                                                                   Додаток

до наказу директора

 ЗДО №36 «Віночок”

План заходів щодо створення безпечного середовища

та профілактики булінгу (цькуванню) у ЗДО №36 «Віночок»

на 2023-2024 роки

 

з/п

Заходи Терміни виконання Відповідальні
1. Ознайомлення та вивчення  законодавчих актів, нормативно-правової бази щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) лютий 2024 директор ЗДО, 

вихователь-методист

2. Виступ для педагогів «Булінг в ЗДО – міф чи реальність» лютий 2024 вихователь-методист
3. Круглий стіл для педагогів «Безпечний дитсадок. Маркери булінгу» березень 2024 практичний психолог
4. Створення  безпечного  освітнього простору, позитивного мікроклімату та толерантності в міжособистісній взаємодії під час  спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності постійно педагоги
5. Тиждень протидії булінгу «Хай завжди панує дружба й доброта» вересень 2023 директор ЗДО, 

вихователь-методист, педагоги

6. Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Щоб щасливо жити – треба з усіма дружити» квітень 2024 вихователь старшої спеціалізованої групи
7. Заняття для дітей старшого дошкільного віку «Подорож до країни дружби» квітень 2024 вихователь старшої загальної групи
8. Заняття для дітей середнього дошкільного віку «Ми дружні хлопчики й дівчатка» травень 2024 практичний психолог
9. Флеш-моб «Ділимось любов’ю» червень 2024 педагоги, 

музкерівники

10. Перегляд мультфільмів «Жив собі чорний кіт», «Про пташок», «Вірте у любов, вірте у Різдво», «Курка, яка несла всяку всячину», «Гидке каченя» протягом року педагоги
11. Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми протягом року практичний психолог, вихователя
12. Лекторій з елементами інтерактивних вправ «Відповідальне батьківство. Профілактика виникнення булінгу» 

 

жовтень 2024 практичний психолог
13. Консультації для батьків: «Правова освіта для маленької дитини», «Види та форми булінгу», «Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів». 

 

протягом року практичний психолог
14. Професійна майстерня для вихователів «Толерантність як компонент професійної культури педагога» грудень 2023 директор ЗДО, 

практичний психолог

Увага! Булінг! (цькування) – форми роботи для виявлення та запобіганню в ЗДО №60 – Дитячий садок № 60. Кривий Ріг

 

Департамент освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №36 «Віночок»

    

Наказ   

12.02.2021  року   № 4

Про затвердження Плану заходів щодо

створення безпечного середовища

та профілактики булінгу (цькуванню)

у ДНЗ №36 «Віночок» Івано-Франківської міської ради

на 2021-2022 роки

         На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», наказу департаменту освіти та науки №34/1 « Про затвердження Плану заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у закладах освіти Івано-Франківської міської ради на 2021-2022 роки» від 26.01.2021 року та з метою створення безпечного освітнього середовища у ДНЗ,

НАКАЗУЮ:

Затвердити План заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у закладі на 2021-2022 роки (додається).

 1. Кирик Руслану Миронівну призначити відповідальну з питань запобігання та протидії булінгу (цькування) у закладі ДНЗ №36 «Віночок.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач                                                         Зелінська О.О.

 

Додаток до наказу №4

                                                                                               від 12.02.2021 року

ЗАХОДИ

Дошкільного навчального закладу №36 «Віночок»

Івано-Франківської міської ради щодо

запобігання та протидію булінгу

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальні
1 Оновлення та опрацювання  нормативно-правових документів, що забезпечують запобігання та протидію булінгу постійно Завідувач

Зелінська О.О.

2 Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО вільного від насильства та булінгу (цькування) постійно Завідувач

Зелінська О.О.,вихователь-методист Кирик Р.М.,практичний психолог Яблонська С.П., педагоги

3 Надання психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу за запитом практичний психолог Яблонська С.П.
4 Проведення профілактичної роботи щодо запобіганню булінгу в ЗДО систематично Вихователь-методист Кирик Р.М., практичний психолог Яблонська С.П.,

громадський інспектор Остап’юк Т.М.

5 Групова консультація для педагогів: «Види та форми булінгу» Лютий 2021 практичний психолог Яблонська С.П.
6 Заняття для дітей «Стоп Булінг» Лютий 2021 Вихователі
7 Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність. Вересень-травень Вихователі ЗДО
8 Флеш-моб «Дитячий колектив без булінгу. Сім’я без насильства» Травень

Червень

Вихователі

старших груп

9 Консультації для батьків з питань взаємин батьків та дітей Постійно практичний психолог Яблонська С.П., вихователі
10 Розповсюдження інформації щодо профілактики булінгу та мобінгу»: пам’ятка, листівки , інформація на стенді практичного психолога постійно практичний психолог Яблонська С.П., вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору департаменту

освіти та  науки

І. Максимчуку

завідувача ДНЗ № 36 «Віночок»

Зелінської О.О.

 

Інформація

для складання проекту бюджету на 2022 рік

для ДНЗ №36 «Віночок»

I. КЕКВ -2210

1 КАНЦТОВАРИ К-ть Ціна в грн. Сума в грн.
1.1 Папки 30 45 1350
1.2 Папір для друку 10 98 980
1.3 Олівці 50 27 1350
1.4 Ручки 50 2,50 125
1.5 Файли 10 40 400
1.6 Степлер 5 24 120
1.7 Скрепки 20 7 140
1.8 Зошити загальні 50 20 1000
1.9 Коректор 20 12 240
1.10 Папка на кнопці 20 9 180
1.11 Зошит 50 5,50 275
Всього 6160
2 МИЮЧІ ЗАСОБИ
2.1 Порошок пральний 30 12 360
2.2 Рідина для миття посуду 50 14 700
2.3 Мило господарське 50 4,50 225
2.4 Мило туалетне 60 5,50 330
2.5 Рідина «Білизна» 50 6 300
2.6 Засіб для миття вікон 40 32 1280
2.7 Засіб чистячий 60 15 900
2.8 Освіжувач повітря 10 16 160
2.9 Швабри 25 42 1050
2.10 Дез. засіб AXD гель, 5 л. 24 1047 25128
2.11. ручок дверей Аеродизин, 5л. 48

 

1105 53043
2.12. Дез. засіб для обробки поверхонь, ГУАСЕПТ, 5л. 24 1710 41040
Всього 124516
3 ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ
3.1 Віники 30 15 450
3.2 Рукавиці медичні, 1уп.-100 шт. 1056 240 253440
3.3 Медичні маски 12000 9 108000
3.4 Сифони 10 65 650
3.5 Сантехнічний кран 10 180 1800
3.6 Рушники паперові 1300 35 45500
3.7 Туалетний папір 2760 7 19320
3.8 Замки врізні 10 120 1200
3.9 Відра 10 35 350
Всього 430710
4 МЕБЛІ
4.1 Стільці дитячі 100 150 15000
4.2 Офісні стільці 20 400 8000
4.3 Шафа для одягу 4 5500 22000
Всього 45000
5 ПІДПИСКА ПЕРІОДИЧНИХ  ВИДАНЬ 4 1000 4000
6 СПОРТІНВЕНТАР
6.1 Обладнання для гри 1 2000 2000
6.2 Кільця для баскетболу з сіткою 2 300 600
Всього 2600
7 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
7.1 Вапно 50 6 300
7.2 Цвяхи (40,60,80,100) 100 8 800
7.3 Фарба 100 125 12500
7.4 Паркетний лак 80 185 14800
7.5 Розчинник 10 15 150
Всього 28550
8 М’ЯКИЙ ІНВЕНТАР
8.1 Постільна білизна 300 150 45000
8.2 Покривала 30 300 9000
8.3 Одіяла дитячі 30 50 1500
8.4 Подушки 30 65 1950
8.5 Рушники махрові 100 10 1000
Всього 58450
9 ПОСУД
9.1 Тарілки 5 22 110
9.2 Відра нержавіючої сталі 15 400 6000
9.3 Чашки 100 12 1200
9.4 Блюдця 100 10 1000
10 Бензин для косарки 50 35 1750
11 Каструлі з нержавіючої сталі 30 300 9000
Всього 19060
10 Інше    
10.1 Бойлер 4 10000 40000
10.2 Косарка 1 8000 8000
48000
 1. КЕКВ 2240
1. Повірка лічильників 2 500 1000
2. Картридж для принтера 4 200 800
3. Картридж для ксерокса 4 200 800
4. Флешки 3 240 720
5. Щит пожежний 1 800 800
6. Діелектричні рукавиці 2 250 500
7. Боти діелектричні 1 450 450
8. Установлення пожежної та охоронної  сигналізації 10 20000 200000
9. Заміна пожежних дверей 2 15000 30000
ВСЬОГО : 235070

III. КЕКВ 3110

1 МЕБЛІ
А) Офісні меблі 1 25000 25000
ВСЬОГО : 25000
2 СПОРТІНВЕНТАР
А) Спортивний майданчик 1 300000
ВСЬОГО : 300000
3 ПОБУТОВА ТЕХНІКА
А) М’ясорубка 1 25000
Б) Котел електричний 1 40000
В) Електроплита 1 20000
Г) Комп’ютерна техніка 1 25000
Д) Пральна машинка 2 21000 42000
Ж) Холодильник 1 25000
З) Електрохліборізка 1 100000
И) Прес для прасування дитячої білизни 1 25000
ВСЬОГО : 302000
 1. КЕКВ 3132
А) Перекриття даху 1500000
Б) Ремонт коридорів 800000
В) Заміна огорожі 400000
Г) Заміна сантехнічної системи 600000
Д) Ремонт туалетних кімнат в групах 1100000
Е) Встановлення 2 тіневих навісів 300000
Є) Ремонт пральні та оздоблення сушки 300000
Ж) Укладання бруківки 1000000
З) Ремонт  балконів та заміна пожежних драбин 900000
ВСЬОГО : 6900000

 

                                                                            ВСЬОГО:      8 529 116 грн.         

 

Завідувач ДНЗ ________________________________________ Зелінська О.О.

Січень

Звіт про обіг бюджетних коштів

Звіт про обіг власних надходжень

Березень

Звіт про обіг бюджетних коштів

Звіт про обіг власних надходжень

Лютий

Звіт про обіг бюджетних коштів

Звіт про обіг власних надходжень

Заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №36 «Віночок»

м.Івано-Франківськ, вул. Целевича, 16а

тел. 78-39-00

7:30 –18:00

чергових груп – 7:00–19:00

Man and van services

Портал UA

Агенство Нерухомості АлексДім