vinochok

Нормативний портфель

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
Про освіту
Про дошкільну освіту
Про охорону праці
Про дитяче харчування
Про фізичну культуру і спорт
КОНВЕНЦІЯ про права дитини
Указ Президента України № 508/2015
Положення про дошкільний навчальний заклад
Міністерство охорони здоров’я України
Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446).
Нормативно-правове забезпечення освітнього процесу закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану:
Закони України:
• «Про освіту»
• «Про дошкільну освіту»
• «Про охорону дитинства»
• Положення про ЗДО
• Санітарний регламент ЗДО
Воєнний стан. Правова основа:
• Конституція України
• Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від.15.05.2022 №389-VIII
• Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих його місцевостях, затверджений Верховною радою України.
Питання організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного стану регулюються:
• Законом України №2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»
Листи МОН України:
• Лист МОН №1/3370-22 від.06.03.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання»
• Лист МОН №1/3371-22 від.06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»
• Лист МОН №1/3454-22 від.15.03.2022 «Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році»
• Лист МОН №1/3475-22 від.17.03.2022 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»
• Лист МОН №1/3737-22 від.29.03.2022 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»
• Лист МОН №1/3845-22 від.02.04.2022 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні»
• Лист МОН №1/6887-22 від.22.06.2022 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»
• Лист МОН №1/4444-22 від.25.04.2022 «Про оплату праці працівників закладів освіти»
• Лист МОН №1/6015-22 від.03.06.2022 «Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти»
• Лист МОН №1/3378-22 від.07.03.2022 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»
Організація освітньої діяльності в ЗДО:
• Лист МОН від.02.04.2022р. №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»
• Лист МОН №1/3370-22 від.27.07.2022 №1/8504-22) «Про окремі питання діяльності закладу дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році» (методичні рекомендації)

Напрями організації діяльності ЗДО у 2023/2024 н. р.

Діяльність закладів дошкільної освіти України (далі — ЗДО) у 2023/2024 н. р. продовжується в умовах воєнного стану. Організовувати освітній процес, життєдіяльність здобувачів дошкільної освіти та професійну діяльність педагогів слід відповідно до основних нормативних документів.

У 2023/2024 навчальному році діяльність ЗДО слід організовувати за пріоритетними напрямам:

 1.       Організація та підтримка безпечного освітнього простору
 2.       Організація освітнього процесу у різних форматах і подолання освітніх втрат
 3.       Педагогічна взаємодія з дітьми, зокрема з дітьми з особливими освітніми потребами
 4.      Партнерство у співпраці з батьками або законними представниками дітей
 5.       Організаційно-методична підтримка керівників і педагогів
 6.       Організація в нових умовах атестації педагогічних працівників
 7.      Організація харчування

Організація та підтримка безпечного освітнього простору

Питання безпеки — найбільш актуальне в період воєнного стану. Освітній простір ЗДО потрібно організовувати з дотриманням максимальної безпеки всіх учасників освітнього процесу.

Під час моделювання безпечного освітнього простору необхідно продумати його структуру, мобільність, доступність, безбар’єрність, змістовність.

Для того щоб підвищити якість освітнього процесу з дітьми з питань захисту життя, формування культури безпеки й норм поведінки у надзвичайних ситуаціях у ЗДО потрібно проводити Тижні безпеки життєдіяльності дитини, Дні цивільного захисту тощо.

З метою запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу в ЗДО необхідно систематично проводити:

 • інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання алгоритму дій у разі виникнення пожеж, інших надзвичайних ситуацій, виконання заходів щодо запобігання їх виникненню;
 • інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, безпеки в побуті тощо.

У 2023/2024 навчальному році актуальним залишається питання організації та обладнання укриттів у ЗДО як компонента безпечного освітнього простору. Важливо, щоб укриття в ЗДО були максимально комфортними для дітей дошкільного віку і нагадували звичні для дошкільників групові кімнати.

Безпека освітнього простору багато в чому залежить від емоційного стану педагогів і всього персоналу ЗДО. Стабільний стан дорослого стабілізує стан дітей. Варто скористатися рекомендаціями психологів щодо особливостей контролю емоційного стану педагогів.

Організація освітнього процесу в різних форматах і подолання освітніх втрат

Організовувати освітній процес у ЗДО в 2023/2024 н. р. слід відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (далі — Стандарт) та враховувати під час взаємодії з дітьми «Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти». Також слід взяти до уваги наказ МОН «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446.

Форма організації освітнього процесу

Освітній процес у ЗДО можна організовувати заочною, дистанційною формами навчання або їх поєднанням (за змішаним форматом) залежно від безпекової ситуації в регіоні та можливостей фонду захисних споруд у закладах. Рішення про форму ухвалюють обласні, Київська міська військова адміністрації та засновники закладів освіти.

Сучасна безпекова ситуація передбачає можливість здобуття дошкільної освіти за альтернативними формами — групи короткотривалого перебування, індивідуальне виховання та розвиток дитини, педагогічний патронаж, мобільний дитячий садок тощо.

Під час організації освітнього процесу в очній або змішаній формах необхідно переривати освітній процес, що здійснюється в будівлі, приміщенні закладу освіти, у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів. Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування тривоги. За можливості освітній процес слід продовжити в укритті, а після відбою тривоги — повернутися до приміщення закладу освіти.

Освітні програми

Педагогічний колектив обирає освітні програми (комплексні і парціальні) з переліку програм, рекомендованих МОН для використання в освітньому процесі (лист від 14.08.2023 № 1/12038-23). При цьому слід врахувати запити батьків, можливості педагогів та результати попередньої роботи ЗДО.

В одному ЗДО можна одночасно використовувати кілька комплексних і парціальних програм з певних напрямів освітньої роботи.

Освітні втрати

Освітню взаємодію з дітьми варто організовувати з урахуванням надолуження освітніх втрат. Для цього потрібно:

 • спланувати комплекс заходів на підтримку дітей дошкільного віку, які мають освітні втрати через обставини, викликані дією правового режиму воєнного стану, для їхньої інтеграції та адаптації до освітнього процесу в ЗДО відповідно до Стандарту;
 • організувати та надавати психологічну допомогу учасникам освітнього процесу;
 • взяти до уваги програми підтримки педагогів ЗДО та розвиток їхньої професійної кваліфікації під час розроблення стратегії надолуження знань.

Для того щоб зберегти цілісність освітнього процесу в умовах можливої небезпеки, варто планувати освітню взаємодію з дітьми так, щоб у разі необхідності розпочату діяльність можна було продовжити в укритті.

Рухова активність

В умовах воєнного стану часте перебування дітей в укриттях може суттєво знизити рівень їхньої рухової активності, яка є біологічною потребою дитячого організму. Тому, складаючи календарні плани роботи, вихователі мають додати до звичайних запланованих активностей резерв щоденних заходів, під час яких діти матимуть додаткову змогу розвивати основні види рухів. Також в укриттях доцільно розмістити спортивне обладнання для ігор малої та середньої рухової активності, самостійних рухових ігор дітей.

Національно-патріотичне виховання

Зберігається потреба в пошуку нових ефективних шляхів формування соціально-громадянської компетентності дошкільників. Актуальним напрямом у цьому контексті виступає національно-патріотичне виховання.

Ознайомлюючи дітей з прапором та гербом, потрібно використовувати як друковані наочні зразки, так і виготовлені разом із дітьми за допомогою різних технік зображувальної діяльності та дитячого дизайну. Змінювати експозиції символів у групі доречно не рідше двох разів на місяць, залежно від теми дня, тижня, пори року тощо.

Особливу увагу доцільно приділити вихованню любові та шанобливого ставлення до природи рідного краю. Тому слід систематично організовувати під час прогулянок різні види спостережень у природі — фенологічні, синоптичні, астрономічні, зоологічні тощо.

Одним із дієвих та ефективних засобів для формування громадянської самосвідомості дошкільників є музичне виховання. Необхідно ретельно добирати український дитячий музичний репертуар для організації занять, ігор, свят і розваг.

Для того щоб добирати музичні твори для роботи з дітьми, використовуйте перевірені фахові джерела, зокрема електронний журнал «Музичний керівник» Цифрового видавництва Експертус.

Організація свят та розваг

В умовах загрози обстрілів запрошувати батьків на свята та розваги недоречно, адже в ситуації можливої повітряної тривоги всі присутні мають перейти до найближчого укриття. Проте укриття розраховано виключно на кількість дітей і персоналу закладу, тому не може вмістити всіх. Запрошуючи батьків на захід, керівництво закладу бере на себе відповідальність за їхню безпеку.

Свята та розваги в ЗДО потрібно організовувати для дітей із дотриманням методики проведення. Звітування батькам про перебіг заходів за допомогою фото та відео не входить до посадових обов’язків педагогів.

Розміщувати фотографії та відеоматеріали за участю дітей на сайті ЗДО, у загальних групах і соціальних мережах можна виключно з письмового дозволу батьків.

Педагогічна взаємодія з дітьми, зокрема з дітьми з особливими освітніми потребами

Створити сприятливі умови для розвитку, виховання і навчання дітей — голов­не завдання дошкільної освіти. Від того, в якій атмосфері перебувають діти, залежить їхній настрій, здоров’я, бажання приходити в дитсадок.

Загальні положення

В освітньому просторі ЗДО необхідно дотримуватися правил доброзичливого, дружнього спілкування та психологічної підтримки. Зокрема необхідно зберігати особистий простір кожної дитини. Психологічна та педагогічна підтримка має бути ненав’язливою.

У Законі України «Про дошкільну освіту» мовою дошкільної освіти визначена державна мова — українська. Персонал ЗДО має дотримувати літературних норм мовлення — уникати сленгу, запобігати суржику.

Під час взаємодії з дітьми з родин внутрішньо переміщених осіб, які спілкуються не українською мовою, варто враховувати ступінь розуміння ними української мови. Популяризація української мови має бути пріоритетним напрямом під час роботи з дітьми, проте така діяльність має бути лагідною.

Під час взаємодії з дітьми слід враховувати їхні вікові та індивідуальні особливості. Що менша дитина, то важче витримує довгі промови і їй потрібно повільніше передавати інформацію. Завдання для дітей ліпше давати дозовано та поступово, попередньо повідомивши очікуваний результат. Спілкуючись із дітьми, педагоги мають враховувати інтереси дітей, особливості їхнього сімейного мікросередовища.

Психологічну підтримку дітей, особливо тих, хто перебував в зоні активних бойових дій, має статус ВПО, часто наражається на небезпеку від загроз ракетних обстрілів, слід здійснювати на основі травмо-інформованого підходу. Педагоги мають бути готові надати першу психологічну допомогу. Актуальним напрямом такої підтримки є індивідуалізація освітнього процесу, створення сприятливого психологічного клімату в закладі, застосування інформаційних фільтрів.

Організація взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами

В умовах воєнного стану важливо забезпечити дітям з особливими освітніми потребами (далі — діти з ООП) продовження здобуття дошкільної освіти за місцем тимчасового перебування. Окремі роз’яснення щодо такої діяльності зазначені в листі МОН «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами» від 15.06.2022 № 1⁄6435‑22.

У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особ­ливого періоду) граничну кількість дітей з ООП в інклюзивних групах, визначену Порядком організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою КМУ від 10.04.2019 № 530, не застосовують. Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання дитини з ООП та створенні інклюзивної групи. Інклюзивне навчання організовують з урахуванням рівня підтримки дитини, рекомендованого ІРЦ.

Неприпустимо здійснювати тиск на батьків дітей з ООП та відмовляти в організації інклюзивного навчання, примушувати їх змінити заклад освіти, форму чи вид здобуття освіти.

Партнерство у співпраці з батьками або законними представниками дітей

В умовах сьогодення збільшується участь батьків в організації освітнього процесу. Тому вони потребують консультативної підтримки, певних педагогічних і психологічних знань, систематичного супроводу. Варто вивчити запити батьківської громадськості й під час планування діяльності ЗДО врахувати отримані результати та визначити ті форми взаємодії, які будуть дієвими й ефективними.

У разі зміни формату організації освітнього процесу батьків необхідно ознайомити з його особливостями.

За дистанційної форми організації освітнього процесу в ЗДО не слід вимагати від батьків щоденних звітів про здобутки дитини. Демонстрацію досягнень дитини можливо провести у форматі виставки, флешмобу і дати достатньо часу для того, щоб батьки змогли долучитися до його участі.

Батьків необхідно ознайомити з протоколами безпеки ЗДО у разі повітряної тривоги, правилами евакуації до укриття. Вони мають знати, що відбувається з їхніми дітьми, як і куди евакуюють дітей і персонал, як вони самі мають діяти, якщо опинилися під час повітряної тривоги біля закладу.

Слід організувати інформаційно-просвітницьку кампанію з формування безпечної поведінки дітей при можливих контактах із вибухонебезпечними предметами та перебування на забруднених територіях цим напрямом із залученням необхідних фахівців. Окрім цього доцільно організувати заходи з питань інформаційної безпеки дітей.

Організаційно-методична підтримка керівників і педагогів

Період воєнного стану позначився на необхідності більш глибокої організаційної, методичної та ресурсної підтримки керівників і педагогів ЗДО. Таку підтримку варто організувати відповідно до напрямів імплементації Професійних стандартів:

Керівникам і педагогічним працівникам ЗДО, в яких освітній процес призупинено, варто використати цей час для підвищення кваліфікації, професійного саморозвитку. Зокрема спрямувати власну діяльність на опанування новітніх педагогічних технологій, ознайомлення з інноваціями, розроблення методичних і дидактичних продуктів. Це допоможе швидко відновити діяльність ЗДО після простою.

Використовуйте для професійного розвитку матеріали фахової періодики, як-от: електронні журнали «Практика управління дошкільним закладом» та «Вихователь-методист дошкільного закладу» Цифрового видавництва Експертус.

Для того щоб усунути вплив держави-агресора (держави-окупанта) в інформаційній, освітній і культурній сферах України, заборонено використовувати російські та білоруські джерела й ресурси.

Організація в нових умовах атестації педагогічних працівників

Атестацію педагогів слід організовувати відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 09.09.2022 № 805. Воно набирає чинності з 01.09.2023 та містить суттєві зміни щодо роботи та повноважень атестаційних комісій та атестації педагогічних працівників системи дошкільної освіти.

Заборонено створювати перешкоди для проходження педагогічним працівником атестації, необґрунтовано відмовляти у присвоєнні/підтвердженні кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та встановленні тарифного розряду.

Враховуючи зміни щодо атестації з можливістю присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам, які мають освітній рівень фаховий молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр та відповідний педагогічний стаж, рекомендуємо включити таких педагогічних працівників в списки на позачергову атестацію в наступному календарному році.

Організація харчування

Організовувати харчування в ЗДО потрібно відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 № 305 (зі змінами). Зокрема необхідно дотримувати норм харчування, вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та окремих показників якості харчових продуктів.

Засновник і директор ЗДО мають змогу вибрати найефективнішу модель організації харчування: постачальником харчових продуктів та/або послуг з харчування (кейтеринг або аутсорсинг), або приготування їжі власними силами закладу.

 

«Якщо існує дещо, що ми хочемо змінити  в дитині, потрібно спочатку дослідити і  подивитись, чи не є це тим, що краще                                                                        було  б змінити в нас самих»   К.Г.Юнг

                  Психологічне забезпечення освітнього процесу в ЗДО № 36 «Віночок»  здійснює практичний психолог Яблонська Світлана Петрівна.

Освіта: У 2001 р. закінчила  Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, за спеціальністю «Психологія».  Педагогічний стаж – 20 років. Початок роботи у ЗДО № 36 «Віночок»  –2003 р.

Метою діяльності практичного психолога є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку вихованців, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

У своїй діяльності практичний психолог керується:

 1. Конституцією України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Законами України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.
 3. Конвенцією про права дитини. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021
 4. Етичним кодексом психолога.
 5. Положенням про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18
 6. Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 року № 691 «Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти».
 7. Іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.

Практичний психолог закладу освіти здійснює:

 • психологічне забезпечення освітнього процесу;
 • психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • психологічну діагностику та аналіз динаміки психічного, розумового і соціального розвитку здобувачів освіти;
 • психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу;
 • реалізацію розвивальних, профілактичних, просвітницьких, корекційних програм з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти;
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо;
 • роботу з постраждалими від насильства дітьми тощо.

Практичний психолог закладу освіти бере участь в:

 • освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, їх талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
 • роботi педагогічної ради, психолого-педагогічних консиліумів, семiнарiв і засiдань методичних об’єднань;
 • розробці та впровадженні розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освітньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також для осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

Практичний психолог закладу освіти сприяє:

Адаптація

Стратегія розвитку ЗДО 2022-2027 р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
Батьківські кошти,      спонсорні кошти Січень
Дошка для підлоги групи 7 500,00
Ламінат для підлоги групи 9845,52
Автомат (світло) 200,00
Лютий
Сітка для закриття труб 525,00
Березень
Ремонт плити 550,00
Фарба на сходи 2 312,00
Квітень
Пергамент 400,00
Травень
Бензин 2 400,00
Виготовлення печаток 2 210,00
Дошка для підлоги коридору 8 000,00
Електрокосарка 1 200,00
Червень
Дошка для підлоги коридору 8 000,00
Жилка для косарки 100,00
Саморізи 325,00
Сайт обслуговування 2 500,00
Липень
Аналіз води, піску 714,00
Циклювання підлоги 4 035,00
Саморізи 150,00
Серпень
Лак, пензлі 1 110,00
Плінтус 1 925,00
Саморізи 150,00
Папки 670,00
Вересень
Канцтовари 13 500,00
Жовтень
Пакетник до плити 400,00
Змішувач 900,00
Листопад
Принтер 8 600,00
Всього: 78 221,52

ОБГРУНТУВАННЯ!!!

 1. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення – овочі, фрукти
 2. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення – теплова енергія
 3. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення  – теплова енергія
 4.  Обгрунтування електрична енергія 2024 р.
ЗВІТИ:
Звіт про обіг власних надходжень за 2023 р.(з 1.01.2023р. по 8.11.2023 р.)

Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за серпень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за липень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за червень 2023року

Звіт про обіг бюджетних коштів за травень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 року

Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2023 року

кошторис (3)

кошторис 1