ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за квітень місяць 2019 року

  КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
2111 Заробітна плата 460,0  +
2120 Нарахування на заробітну плату 104,9  +
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
*
*
*
*
2230 Продукти харчування 113,8  +
*продукти харчування
*послуги по гарячому харчуванню
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
Інтернет 4,02  +
Вивіз сміття  +
Телефон  +
*
*
2271 Оплата теплопостачання 20,3  +
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7,2  +
2273 Оплата електроенергії 23,8  +
2274 Оплата природного газу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3132 Капітальний ремонт закладів освіти
Поточний ремонт закладу
Всього:   734,0